הדיבור כגורם המעייף את מיתרי הקול

כזמרים מקצועיים או כתלמידים המבקשים להתקדם ולשמור על רעננות קולית, חשוב מאוד לדעת כי ברוב המקרים, אנו מתעייפים מאוד מדיבור ממושך ואינטנסיבי, וכמובן מדיבור בקול חזק או מצעקות.

בזמן דיבור רגיל ויומיומי, רובנו איננו מודעים לצורת ההפקה הקולית, ואיננו מתאמצים או מנסים לדבר בפוזיציה נכונה או עם תמיכה כלשהיא. לכן אנו מוצאים את עצמנו מתעייפים מאוד מדיבור.

בהתאם לכך, חשוב מאוד לא לדבר בצורה מאומצת ואינטנסיבית מדי לפני שירה או אחרי חימום קולי, ולנסות לשים לב ככל שניתן, לצורה ולמיקום של הדיבור שלנו, ולהימנע מדיבור גרוני או מאומץ מדי.